จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2720 กจ. ของงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2720 กจ. ของงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่