จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำเข้าบ่อตะกอน ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมเครื่องปั๊มน้ำเข้าบ่อตะกอน ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่