จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่