จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่