จ้างซ่อมแซมและล้างหม้อน้ำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๘๐๙๙ , ๘๒-๑๑๔๑ , ผ ๐๕๔๗ และ ๘๓-๐๙๕๗ จำนวน ๔ คัน งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างซ่อมแซมและล้างหม้อน้ำรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๘๐๙๙ , ๘๒-๑๑๔๑ , ผ ๐๕๔๗ และ ๘๓-๐๙๕๗ จำนวน ๔ คัน งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่