จ้างตัดแว่นและตรวจวัดสายตา ตามโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างตัดแว่นและตรวจวัดสายตา ตามโครงการตรวจคัดกรองและแก้ไขความผิดปกติทางการมองเห็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่