จ้างทำท่าน้ำลอยกระทงพร้อมกระทงกลางน้ำ บริเวณป้อมกำนันผู้ใหญ่ตำบลพระแท่น หมู่ที่ 5 และคลองท่าสารบางปลา หมู่ที่ 13 ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างทำท่าน้ำลอยกระทงพร้อมกระทงกลางน้ำ บริเวณป้อมกำนันผู้ใหญ่ตำบลพระแท่น หมู่ที่ 5 และคลองท่าสารบางปลา หมู่ที่ 13 ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่