จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่) บริเวณหมู่ที่ 12 โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 0.80 x 0.80 x 10.00 เมตร และคอนกรีตดาด 504 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่) บริเวณหมู่ที่ 12 โดยทำการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 0.80 x 0.80 x 10.00 เมตร และคอนกรีตดาด 504 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่