จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่) บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านป้าหนอง) รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่) บริเวณหมู่ที่ 12 (บ้านป้าหนอง) รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่