จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้าสระน้ำดิบระบบผลิตน้ำเทศบาลตำบลพระแท่น หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้าสระน้ำดิบระบบผลิตน้ำเทศบาลตำบลพระแท่น หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่