จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 4 เมษายน 2566 จำนวน 130 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 4 เมษายน 2566 จำนวน 130 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่