จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 130 คนๆละ 95 บาท โครงการจัดกิจกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 4 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 130 คนๆละ 95 บาท โครงการจัดกิจกรรมดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 4 มกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่