จ้างอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 350 คน ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 350 คน ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ในวันที่ 17 เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่