จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๘๐๙๙ , ๘๒-๑๑๔๑ , ผ ๐๕๔๗ และ ๘๓-๐๙๕๗ จำนวน ๔ คัน งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๘๐๙๙ , ๘๒-๑๑๔๑ , ผ ๐๕๔๗ และ ๘๓-๐๙๕๗ จำนวน ๔ คัน งานป้องกันฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่