จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 จำนวน 130 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างเหมาอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2565 จำนวน 130 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่