ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมาย เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19) ทั้งนี้ขอให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือเมื่อมีการสัมผัสทั้งตัวบุคคล และวัตถุต่างๆ เว้นระยะห่างในการอยู่ร่วมกัน ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด งดการทำกิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการรวมตัว การจัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ และงดการเดินทางหากไม่จำเป็น “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ” ป้องกันทั้งตนเองและผู้อื่น