ช่วงหัวหน้าส่วนพบประชาชนต้อนรับนายทรงศักดิ์

ช่วงหัวหน้าส่วนพบประชาชนต้อนรับนายทรงศักดิ์ โชตินิวัฒน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพระแท่น
https://www.facebook.com/1916814715218439/posts/2890603597839541/