ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย


วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย จากเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 เกิดฝนตก ลมพายุพัดรุนแรง จนทำให้บางจุดมีต้นไม้หักโค่นล้มทับที่อยู่อาศัยพี่น้องประชาชน ได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน
ทางเทศบาลตำบลพระแท่นจึงได้มอบกระเบื้อง, สังกะสี และไม้สามนิ้ว ให้กับครอบครัวที่มีบ้านพักอาศัยเสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้น และสร้างขวัญกำลังใจในยามยาก