ช่องทางแจ้งเรื่องร้องการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องการทุจริต
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ศูนย์รับเรื่องราวการทุจริต
ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพระแท่น