ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่