ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลที่ 1 และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลที่ 1 และคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่