ซื้อคลอรีน ๗๐% จำนวน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อคลอรีน ๗๐% จำนวน ๑,๒๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่