ซื้อถังพลาสติก(สีดำ) ชนิดกลม มีหูหิ้วจับ ๒ ข้าง พร้อมสกรีน จำนวน ๑๐๐ ใบ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถังพลาสติก(สีดำ) ชนิดกลม มีหูหิ้วจับ ๒ ข้าง พร้อมสกรีน จำนวน ๑๐๐ ใบ กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่