ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 2,430 ชิ้น ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อผ้าอ้อมสำเร็จรูป จำนวน 2,430 ชิ้น ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่