ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม ๗,๕๐๐ กิโลกรัม) ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม ๗,๕๐๐ กิโลกรัม) ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่