ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศบาล แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM- F14 จำนวน 8 ก้อน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศบาล แบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร ICOM- F14 จำนวน 8 ก้อน (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่