ซื้อสารส้ม จำนวน 7,500 กิโลกรัม ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสารส้ม จำนวน 7,500 กิโลกรัม ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่