ซื้อสารส้ม จำนวน 9,250 กิโลกรัม ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสารส้ม จำนวน 9,250 กิโลกรัม ของงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่