ซื้อสารเคมี จำนวน ๗,๕๐๐ กิโลกรัม ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสารเคมี จำนวน ๗,๕๐๐ กิโลกรัม ของกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่