ซื้อห่วงคัดแยกขยะ จำนวน 210 ห่วง ของงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อห่วงคัดแยกขยะ จำนวน 210 ห่วง ของงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่