ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ปริมาณ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน ๒๐,๖๗๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ปริมาณ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน ๒๐,๖๗๒ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่