ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ปริมาณ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน ๒๒,๘๔๘ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม(นม) พลาสเจอร์ไรส์ ปริมาณ ๒๐๐ ซีซี (ชนิดถุง) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน ๒๒,๘๔๘ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่