ซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชทีชนิดกล่อง) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน ๑๙,๓๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชทีชนิดกล่อง) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน ๑๙,๓๕๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่