ซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชทีชนิดกล่อง) ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน ๒๘,๒๘๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออาหารเสริม (นมยูเอชทีชนิดกล่อง) ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ถึง ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้กับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลพระแท่น จำนวน ๒๘,๒๘๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่