ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง และ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง และ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 9 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่