ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (บ้านเล่านินาท ศพด.พระแท่นดงรัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู (บ้านเล่านินาท ศพด.พระแท่นดงรัง) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่