ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่