ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบตั้งพื้นหรือแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ติดผนัง) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(แบบตั้งพื้นหรือแขวน) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ติดผนัง) ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่