ซื้อแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลพระแท่น(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อแบบพิมพ์และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตำบลพระแท่น(กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่