ตรวจรับคลองส่งน้ำ กม. 12

วันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และสมาชิกสภาประชาชน หมู่ที่ 12 ,13 ร่วม สังเกตุการณ์ตรวจรับงานปรับปรุงคลองส่งน้ำ (คลองไส้ไก่) ม.12 ซึ่งเป็นการปรับปรุงคลองส่งน้ำ 2 ช่วง ด้วยงบประมาณ 192,000 บาท