ตรวจรับโครงการสระว่ายน้ำชุมชน งวดที่ 4


วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายนายกฤศ โชตินิติวัฒน รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และจ.ส.อ.สมชาย อรุณแข ปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น พร้อม สมาชิกสภาเทศบาล และ กำนันประสงค์ กระต่ายทอง กำนันตำบลพระแท่น ในฐานะประธานสภาประชาคม พร้อมด้วย รองประธานสภาประชาคม และสมาชิกสภาประชาคมหมู่ที่ 3 ,4,5,6 ,11 และหมู่ที่ 12 ตรวจรับโครงการสระว่ายน้ำชุมชน งวดที่ 4 หมู่บ้านท่าโป่ง หมู่ที่5 งบประมาณ 16,880,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กรมพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา