ตรวจสอบความหนาของถนนในโครงการปรับปรุงถนนเดิม overlay ด้วยแอสฟัลท์ติก สาย 36 และ 44 หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 16

วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น และนางเอื้อมพร ราชมณี รองปลัดเทศบาลตำบลพระแท่น พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และสภาประชาคม หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่16 เข้าร่วมตรวจสอบความหนาของถนนในโครงการปรับปรุงถนนเดิม overlay ด้วยแอสฟัลท์ติก สาย 36 และ 44 หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 16 งบประมาณ 3,047,000 บาท