ตรวจสอบสิทธิของท่านในการใช้สิทธิการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล

ตรวจสอบสิทธิของท่านในการใช้สิทธิการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลได้ที่นี่ ท่านจะทราบว่าไปใช้สิทธิที่หน่วยเลือกตั้งที่ไหน ลำดับที่อะไร
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/