ตลาดคีย์โฮล(Keyhole Market)

ตลาดคีย์โฮล…ตลาดที่มีแนวคิดมาจากการทำเกษตรแบบรูกุญแจ เป็นตลาดที่เกิดจากรวมตัวของชาวบ้าน สามารถ สัมผัสวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย อาหารพื้นบ้าน และภูมิปัญญาชุมชนได้ภายในตลาด นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมสาธิตอีกมากมายให้ได้ทดลองทำ

สามารถติดตามรายละเอียดได้ทาง fanpage : https://web.facebook.com/Keyholemarket

ตลาดตั้งอยู่ที่ วัดบ้านไร่ ต.พระแท่น อ.ท่ามะกา, จ.กาญจนบุรี,