ตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณแยกขวา ถนน เทศบาลตำบลพระแท่น 25หมู่ที่ 1

15.-ตาราง-ปปช.-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน-คสล.-