ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลพระแท่น 99 ม. 10 ตำบล พระแท่น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี 71130

โทร : 034 601 988 เบอร์ภายในสำนักปลัด 118 กองคลัง 120 กองสาธารณสุข 113 และกองช่าง 109

่โทรสาร : 034-601989

Facebook : https://web.facebook.com/pratancity/

E-mail : Pratancity99@gmail.com