ต้อนรับคณะกรรมการพิจณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565


วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น.นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565
ซึ่งเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของนายสุริยา เอมทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลพระแท่น โดยมี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา พร้อมหัวน้าส่วนราชการการ อาจารย์มหาวิทยาลัย และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้กำลังใจในการประเมินผลงานในครั้งนี้ ณ วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม (บ้านไร่)