ต้อนรับคณะดูงาน ทต.ชุมพวง

ต้อนรับคณะดูงาน ทต.ชุมพวง
เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลชุมพวง จ.นครราชสีมา นำโดย นายสุเวช ณะวงวิเศษ ปลัดเทศบาลตำบลชุมพวง และคณะ เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น และลงชุมชนบ้านสำนักเย็น