ต้อนรับคณะศึกษางาน สนง.หนองแขม

วันที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ เซี่ยงหลิว รองนายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เข้าศึกษาดูงานเรื่องการการจัดการขยะ นำโดย นายสุชาติ รักซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหนองแขม พร้อมคณะ ณ เทศบาลตำบลพระแท่น และลงชุมชนหมู่ 3 หมู่ 4 บ้านไร่