ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เขาย้อย

วันอังคาร 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. นายทรงศักดิ์ โชตินิติวัฒน นายกเทศมนตรีตำบลพระแท่น พร้อม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานเรื่อง โรงเรียนผู้สูงอายุจากเทศบาลตำบลเขาย้อย จ.เพชรบุรี นำโดย รองนันทวรรณ นิลยาภรณ์ รองนายกเทศมนตรีเทศตำบลเขาย้อย ณ เทศบาลตำบลพระแท่น
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพระแท่น ขอขอบคุณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระแท่น แสดงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้